Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015

Dworzec Fordon

Zamawiający: Firma Gotowski Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe sp. z o.o. Projekt:   Budowa   linii   tramwajowej   do   dzielnicy   Fordon   z   przebudową   układu   drogowego   w   ciągu ulic   Fordońskiej,   Lewińskiego,   Akademickiej,   Andersa   i   węzłem   integracyjnym   w   obszarze   stacji kolejowej “Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy, Polska. Zadanie:   montaż   powłoki   szklanej   na   rotulach   wraz   z   dostawą   materiałów   zadaszenia   o   łącznej powierzchni 1332m2. Daty realizacji: 07/2015- 10/2015

Realizacje