Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015

Gięte szkło

®

Przy realizacji budowy: Przedłużenie trasy tramwajowej

Poznańskiego Szybiego Tramwaju (PST) do Dworca

Zachodniego w Poznaniu.

Szkło hartowane charakteryzuje się parametrami mechanicznymi odróżniającymi je od szkła niehartowanego. W szczególności jest ono od pięciu do siedmiu razy bardziej wytrzymałe na   obciążenie   mechaniczne,   a   przy   tym   jest   także   sprężyste,   co   oznacza,   że   można   je   w   ograniczonym zakresie wyginać przykładając obciążenie. W    jakim    zakresie?    Dobre    pytanie.    Można    na    nie    odpowiedzieć    w    oparciu    o    wiedzę    empiryczną. Doświadczenie pokazało, że promień, po którym można giąć bezpiecznie szybę hartowaną zależy od jej grubości: im cieńsza szyba, tym bardziej okazuje się podatna na zginanie. Te dwie cechy szkła hartowanego — znaczną odporność na obciążenia mechaniczne i sprężystość, wykorzystano w nowatorskim projekcie, jakim jest zadaszenie szklane nad dworcem Poznańskiego Szybkiego Tramwaju w Poznaniu, przy dworcu kolejowym Poznań Zachodni. Powierzchnia zadaszenia obejmuje 2 740 m2 , a zastosowane szkło to: 55.2 ESG z    testem    HST.    Promień    wygięcia    tafli    szkła    to    7    m.    Wielkość    pojedynczej    tafli    szkła    wynosi 950×2 800 mm. Nowatorski charakter realizacji polega na tym, że wykonawca wykonał powłokę ze szkła płaskiego giętego mechanicznie na budowie. W trakcie budowy wykonawca musiał uporać się z szeregiem nowych problemów technicznych.     Należało     zbudować     urządzenie     do     mechanicznego     gięcia     szkła,     należało zaprojektować     nowy     profil     aluminiowy     dociskający     szybę     wzdłużnie,     należało     wreszcie opracować bardzo skuteczny sposób mocowania profilu dociskającego szybę do konstrukcji stalowej. Technologia   wykonania   powłoki   była   następująca.   Najpierw,   na   konstrukcji   stalowej   w   miejscach styku   dwóch   tafli   szkła   wspawano   kołki   gwintowane   A2   o   średnicy   8   mm.   Następnie   na   ziemi gięto    tafle    szkła    przy    pomocy    wspomnianego    urządzenia    i    wygięte    podawano    w    miejsce posadowienia. Aluminiowa listwa dociskowa musiała być grubsza niż te stosowane w tradycyjnych systemach słupowo-ryglowych: szerokość listwy to 100 mm, a podparcie szyby to 35 mm. Dodatkową,   i   przy   tym   znakomitą,   zaletą   opisanej   powłoki   jest   brak   poprzecznych   elementów dociskowych    po    zewnętrznej    stronie    szyb.    Tym    sposobem    spływ    wód    opadowych    pozostaje niczym nieskrępowany. Poprzeczne uszczelnienie dwóch szyb stanowi fuga silikonowa. Powłokę szklaną zaprojektował pan Mirosław Filipiak (firma Profibud z Poznania), a   wykonała   ją   firma   CC   Montage   Tadeusz   Czyżewicz   (www.ccmontage.com.pl),   która   zgłosiła szczegóły   techniczne   wykonania   powłoki   w   Urzędzie   Patentowym   RP   (nr   zgłoszenia   P.   400658) pod nazwą „Wygięta powłoka szklana i sposób wytwarzania wygiętej powłoki szklanej”. Opisane   rozwiązanie   polecamy   uwadze   architektów   jako,   że   jest   to   ciekawy   sposób   realizacji zadaszeń łukowych, których koszty są identyczne jak w przypadku zadaszeń płaskich. Specjalne podziękowania dla firmy Sapa Building Sp. z o.o. za profesjonalne wsparcie przy projektowaniu i wyprodukowaniu specjalnego profilu dociskającego szyby. Tadeusz Czyżewicz

Szybki kontakt

CC Montage Spółka z o.o. ul. Piaski 9 PL 87-800 Włocławek T:  +48.542521591 F:  +48.542521449 biuro@ccmontage.com.pl Tadeusz Czyżewicz – Prezes tadczyzewicz@ccmontage.com.pl M: +48 601 66 25 04 Piotr Matczak - Project Manager, Constructor p.matczak@ccmontage.com.pl M: +48 607 727 636 Olimpia Dzięcielewska-Verbeke - Project Coordinator brygada@ccmontage.com.pl M: +33 630 02 00 80 Agata Tadajewska - Constructor a.tadajewska@ccmontage.com.pl M: +48 693 36 36 10 Joanna Najmowicz-Gębicka - Finanse j.gebicka@ccmontage.com.pl M: +48 697 701 410 Agnieszka Przybylska - Finanse & Marketing a.przybylska@ccmontage.com.pl M: +48 693 36 36 11